Bezoekerscentrum

De Poelboerderij

Recent Posts From All Categories

Excursie: Gedrag weidevogels

In de vaarexcursie over het gedrag van weidevogels staat het gedrag rond de paarvorming van weidevogels centraal. Wat doen kieviten, grutto’s en tureluurs om een partner te krijgen? Hoe kiezen ze een nestplaats? Hoe bouwen ze het wederzijds vertrouwen op om tot een paring te komen?

Vaarexcursies naar de Woude en Spijkerboor

Met ingang van dit seizoen verzorgt Bezoekerscentrum De Poelboerderij voor het eerst ook vaarexcursies buiten het Wormer- en Jisperveld. De nieuwe boot die we twee jaar geleden in gebruik namen is geschikt voor deze reis en we hebben inmiddels ook de beschikking over gekwalificeerde schippers die met gasten op de Zaan en het Alkmaardermeer mogen varen.
Woensdag 5 april varen we via de Poelsuis, de Zaan en de Markervaart naar het eiland De Woude. Later dit jaar brengen we ook een bezoek aan fort Spijkerboor met een bezoek aan het museum daar. Lees meer: klik op kopregel…

Weidevogels kunnen straks beter ademhalen

Grutto’s, kemphanen en roerdompen kunnen straks beter ademhalen. De voor Europa zeldzame natuur van veenweide, veenmosrietland en moerasbos in Laag Holland wordt vanaf nu als natuurlijkere omgeving ingericht voor vogels. Lees meer, klik op kopregel.

Ank Pronk exposeert in Poelboerderij

An Pronk uit Middenbeemster schildert landschappen en vogels. Tot en met 5 april exposeert ze in Bezoekerscentrum De Poelboerderij. Lees meer, klik op kopregel.