Bezoekerscentrum

De Poelboerderij

Recent Posts From All Categories

Excursie: Jagense slechtvalken en grazende smienten

Slechtvalken uit het hoge noorden volgen hun prooidieren, de duizenden smienteenden die in de herfst de pooltoendra verlaten om het winterhalfjaar grasetend in onder meer het Wormer-en Jisperveld door te brengen. Andere wintergasten zijn grote zilverreiger, buizerd, blauwe kiekendief, torenvalk, wulpen, watersnippen, goudplevieren, kieviten, futen, meeuwen- , eenden- en ganzensoorten.

Weidevogels kunnen straks beter ademhalen

Grutto’s, kemphanen en roerdompen kunnen straks beter ademhalen. De voor Europa zeldzame natuur van veenweide, veenmosrietland en moerasbos in Laag Holland wordt vanaf nu als natuurlijkere omgeving ingericht voor vogels.

Expositie Stella Burggraaf

Dat het Wormer- en Jisperveld een dankbare inspiratiebron vormt voor Stella Burggraaf is niet verwonderlijk. Ze groeide op in de Sternstraat te Wormer en als lid van kanovereniging De Zwetplassers doorkruiste ze het veld talloze keren. ,,Ik ken het gebied op mijn duimpje. De liefde voor het Wormer- en Jisperveld zit in mijn genen.”

Gidsencursus

Voor iedereen die dat leuk vindt, of je nu gids wilt worden of je vaardigheden als gids wilt opfrissen: Ron van ’t Veer, voorzitter van bezoekerscentrum De Poelboerderij begint in oktober met een cursus ‘gidsen’. Klik op kopregel of foto om meer te lezen.